hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Financije

Uvod

Aplikacija za praćenje financija osnovni je informatički proizvod koji služi za podršku poslovanju bilo koje organizacije.

Najvažnija zadaća pri praćenju poslovanja jest u svakom trenutku imati ispravnu sliku o prihodima i rashodima. To je jedino moguće preciznom evidencijom ulaznih i izlaznih računa, prije svega njihovih iznosa i datuma dospijeća.

Ukoliko se te informacije upare s informacijama o točnim datumima plaćanja, koji su vidljivi iz bankovnih izvoda, omogućuje se precizni uvid u status plaćenosti faktura te eventualna kašnjenja u plaćanju vaših kupaca prema vama te vas prema vašim kupcima.

Osim kao alat za evidenciju, modul za financije služi i kao osnovni alat za izdavanje ponuda i faktura, njihovim direktnim ispisom iz sustava nakon unosa podataka. S druge strane, ulazne fakture mogu se, osim upisivanjem podatka u evidenciju, u sustav ubaciti i u digitalnom obliku.

Kratki opis

Adeo™ Financije sastavni je dio Adeo™ ERP sustava, ali može funkcionirati i kao samostalna aplikacija. Razvijena je na Adeo™ frameworku, čime je osigurana potpuna troslojna arhitektura: