hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Udruga

Uvod

Aplikacija Adeo™ Udruga nastala je za informatičku potporu poslovanju udruga, sindikata i drugih civilnih organizacija.

Osnovni skup informacija u aplikaciji je registar svih članova te su riješeni problemi s kojima se udruge susreću:

  • evidencija podataka o članovima udruge
  • praćenje aktivnosti udruge
  • zaduženje članarina za članove/članice udruge i praćenje njihove plaćenosti,

Aplikacija Adeo™ Udruga nastala je na temelju sutava Adeo™ ERP Upravljanje poslovanjem, čime je osigurana integrirana informatička potpora segmentima poslovanja udruga, koji su potrebni i drugim poslovnim subjektima: financije, skladišno poslovanje, ljudski resursi itd. Također, integracijom s Adeo™ Urudžbenim zapisnikom osigurana je informatička podrška za segment uredskog poslovanja komore.

Kratki opis

Aplikacija Adeo™ Udruga razvijena jena Adeo™ frameworku, čime je osigurana potpuna troslojna arhitektura: