hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ FW – Framework za razvoj aplikacija

Zasebne Internet stranice

Sve informacije o ovom proizvodu, download probnih verzija kao i mogućnost kupnje licence, možete naći na njegovoj zasebnoj Internet stranici http://framework.adeo.in

Uvod

U primijenjenom računarstvu jedan je od češćih poslova razvoj novih aplikacija koje su prilagođene specifičnim potrebama klijenata. Od jednog do drugog projekta razvoja programeri se susreću sa više-manje istim problemima koje treba riješiti i, eventualno, od klijenta do klijenta prilagoditi. Nameće se potreba da se ovi problemi, koji su često na niskoj razini i vrlo repetitivni, kvalitetno riješe na jednom mjestu. To generičko rješenje može se koristiti u svakom projektu, čime se daje mogućnost programerima da se na projektu koncentriraju na samu bit problema koji rješavaju. Skup generičkih rješenja koja čine kostur svakog projekta, a time diktiraju i način njegovog razvoja, naziva se framework za razvoj aplikacija.

Kratki opis

Adeo™ Framework rezultat je radikalno drugačijeg pristupa razvoju aplikacija u Neoinfu.

Umjesto koncentriranja na razvoj aplikacija jezicima treće generacije (C++, C#, Java), u kojima programer pisanjem linija koda eksplicitno „naređuje“ računalu kako će se program izvršavati, u Neoinfu smo preuzeli pistup deklarativnog programiranja, a rezultat našeg pristupa je upravo Adeo™ Framework.

Koristeći Adeo, programeri razvijaju aplikacije paradigmom jezika četvrte generacije, gdje nije navedeno kako će se aplikacija izvršavati, već što aplikacija treba raditi. Kako aplikacija treba izgledati, način kako i odakle aplikacija preuzima podatke i gdje sprema rezultate svojih akcija, kako su elementi u aplikaciji međuovisni, kojim slijedom se ekrani otvaraju – sve je to pregledno zapisano u deklarativnim XML datotekama. Zadaća je samog frameworka da te informacije prevede u kôd, tj. aplikaciju.

Budući da je aplikacija opisana deklarativno, Adeo iz jednog te istog skupa deklarativnih XML datoteka može napraviti ASP.NET Web, Windows Client-Server i/ili Google Android aplikaciju.