hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Financije

Cjenik

Jednokorisnička
Klijent - server
Web aplikacija
Internet usluga

Adeo™ Financije

  • Windows aplikacija za jedno računalo i jednog korisnika
  • Prilagođeno za Microsoft Windows XP/Vista/7

Licenca aplikacije za:

  • 1 korisnika

Željene funkcionalnosti:U cijenu je uključeno:

  • Bez ograničenja na količinu podataka i/ili veličinu baze
  • Jedna (1) godina održavanja (pravo nadogradnje novim verzijama)
  • Jedna (1) godina korisničke i tehničke podrške

Cijena:

  • 8,999.00 HRK