hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Urudžbeni zapisnik

Funkcionalnosti

 • Unos, pregled, promjena i brisanje podataka o predmetima:
  • Datum, šifra, broj, redni broj predmeta
  • Nadređeni predmet
  • Status predmeta
  • Opis predmeta
 • Unos, pregled, promjena i brisanje podataka o aktima u predmetu:
  • Datum, broj, redni broj dokumenta
  • Klasa i vrsta dokumenta
  • Opis dokumenta
  • Način i datum primitka/otpreme
 • Pridjeljivanje digitalnog zapisa akta
 • Rad (kolaboracija) na predmetima i aktima:
  • Ustupanje predmeta/akta organizacijskoj jedinici
  • Dostavljanje predmeta/akta osobi
  • Stavljanje predmeta/akta u rok uz napomenu za sljedeću akciju
 • Pregled trenutno ustupljenih odnosno dostavljenih predmeta i akata za svaku organizacijsku jedinicu i osobu