hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Upravljanje proizvodnjom

Funkcionalnosti

 • Unos, pregled, promjena i brisanje radnih naloga sa svojim atributima:
  • Datum, broj, redni broj, vrsta radnog naloga
  • Ulazno skladište (za sirovinu)
  • Izlazno skladište (za deponiranje rezultata prizvodnje)
  • Valuta iznosa na dokumentu i tečaj prema domicilnoj valuti
  • Opis radnog naloga
  • Ukupni neto iznos radnog naloga, ukupni neto iznos u domicilnoj valuti, ukupni popust, PDV i dodatni porez te ukupni iznos radnog naloga
  • Unos, pregled, promjena i brisanje stavki radnog naloga sa svojim atributima:
   • Vrsta stavke radnog naloga
   • Tehnologija proizvodnje
   • Jedinična cijena proizvoda, količina i jedinica mjere
   • Neto iznos u stranoj valuti, neto iznos u domicilnoj valuti, popust, postotak i iznos PDV-a, postotak i iznos dodatnog poreza, ukupni iznos
   • Opis stavke
 • Ispis radnog naloga
 • Pridjeljivanje digitalnog zapisa radnog naloga
 • Definicijski moduli: skladišta, proizvodi/usluge, tehnologije