hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Skladišno poslovanje

Funkcionalnosti

 • Unos, pregled, promjena i brisanje dokumenata robe (primki, otpremnica, međuskladišnica) sa svojim atributima:
  • Datum, broj, redni broj, vrsta dokumenta
  • Ulazno odnosno izlazno skladište na koje se dokument odnosi
  • Valuta iznosa na dokumentu i tečaj prema domicilnoj valuti
  • Opis računa, napomena na ispisu
  • Ukupni neto iznos dokumenta robe, ukupni neto iznos u domicilnoj valuti, ukupni popust, PDV i dodatni porez, postotak i iznos zavisnih troškova, ukupni iznos dokumenta robe
  • Unos, pregled, promjena i brisanje stavki računa sa svojim atributima:
   • Vrsta stavke dokumenta
   • Proizvod/usluga iz kataloga
   • Jedinična cijena, količina i jedinica mjere
   • Neto iznos u stranoj valuti, neto iznos u domicilnoj valuti, popust, postotak i iznos PDV-a, postotak i iznos dodatnog poreza, postotak i iznos dodatnih troškova, ukupni iznos
   • Opis stavke
 • Ispis otpremnica i međuskladišnica
 • Pridjeljivanje digitalnog zapisa dokumenta za primke
 • Definicijski moduli: skladišta, proizvodi/usluge
 • Izvještaji: trenutno stanje skladišta, stanje skladišta na dan, promet artikala, promet artikala po kupcima