hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ Putni nalozi

Funkcionalnosti

 • Unos, pregled, promjena i brisanje podataka o zaposlenicima i/ili vanjskim suradnicima:
  • Ime i prezime radnika, ime oca, spol, djevojačko prezime
  • OIB, JMBG
  • Datum i mjesto rođenja
  • Neograničen broj adresa:
   • Ulica i kućni broj, mjesto, država
   • Je li adresa prebivališta, boravišta, za slanje pošte
  • Neograničen broj kontakata
   • Broj telefona, mobitela, faxa, e-mail adrese
 • Unos, pregled, promjena i brisanje putnih nalog sa svojim atributima:
  • Datum, broj i vrsta putnog naloga
  • Radnik za kojeg je vezan putni nalog, radno mjesto
  • Datum i trajanje putovanja (u danima)
  • Vrsta prijevoza, odredište
  • Opis zadatka
  • Ukupna suma troškova i predujmova po putnom nalogu
  • Unos, pregled, promjena i brisanje troškova po putnom nalogu:
   • Klasa (dnevnica, prijevoz, ostali troškovi) i vrsta troška
   • Strana valuta i tečaj prema domicilnoj valuti
   • Jedinična cijena u stranoj valuti, jedinična cijena u domicilnoj valuti
   • Količina
   • Iznos u stranoj valuti, iznos u domicilnoj valuti
   • Opis troška
  • Unos, pregled, promjena i brisanje predujmova po putnom nalogu:
   • Vrsta predujma
   • Strana valuta i tečaj prema domicilnoj valuti
   • Iznos u stranoj valuti, iznos u domicilnoj valuti
   • Opis predujma
 • Ispis putnog naloga
 • Definicijski moduli: vrste radnika, vrste prijevoza