hrvatski | english

Neoinfo

Adeo™ DMS – Sustav za upravljanje dokumentima

Funkcionalnosti

  • Sigurna pohrana digitalnih zapisa dokumenata na centralnu lokaciju
  • Definiranje proizvoljnog broja vlastitih vrsta dokumenata sa svojim metapodacima
  • Praćenje svih verzija dokumenata te informacija tko je i kada stvorio i izmijenio dokument ili njegove metapodatke
  • Pretraga, pregled, dohvat i izmjena spremljenih dokumenata te njihovih prijašnjih verzija
  • Pristup dokumentima ograničen korisničkim računima te razinama korisničkih prava
  • Organizacija dokumenata u repozitorije i predmete
  • Razvijen prema Content Management Interoperability Services (CMIS), što osigurava integraciju sa drugim sustavima